កក់ឥឡូវនេះ

ការផ្តល់ជូន & ការផ្សព្វផ្សាយ


ទទួលយកបទពិសោធន៍អស្ចារ្យនៅ Hôtel KVL

រចនាឡើងដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

hôtel KVL

នៅសណ្ឋាគារ Hôtel KVL ភាពងាយស្រួល និងផាសុកភាពរបស់លោកអ្នកគឺជាចំណុចអាទិភាពចម្បងរបស់យើង យើងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់ជូននូវបទពិសោធន៍ដ៏វិសេសវិសាល ចាប់ពីពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការកក់ ឬឈានជើងចូលមកដល់សណ្ឋាគាររបស់យើង។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈការផ្តល់ជូនពិសេស និងការផ្សព្វផ្សាយនេះ លោកអ្នកនឹងសាកល្បងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ថ្មីនេះ។


Stay & Play Package - រមណីយដ្ឋានកីឡាវាយកូនហ្គោល Vattanac

មើលព័ត៌មានលម្អិត

កក់ បង្អួច ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤ – ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៤

មើលព័ត៌មានលម្អិត

កក់ បង្អួច ពី ពេល នេះ Stay date ចាប់ពី ពេល នេះ រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤

មើលព័ត៌មានលម្អិត
គ្មាន ធាតុ រក ឃើញ ទេ & # 160; ។