កក់ឥឡូវនេះ

ទទួលទានអាហារជាមួយយើង

El Tapas (ព្រឹត្តិការណ៍ឯកជនតែប៉ុណ្ណោះ)
ការទទួលទានអាហារ AT HÔTEL KVL

រីករាយជាមួយនឹងការទទួលទានស្រា sangria អាហារ ស្រាក្រហមប្រណីតៗ ស្រាក្រឡុកធ្វើឡើងដោយប៉ិនប្រសប់របស់អេស្ប៉ាញ និងសេវាកម្មយ៉ាងពិសេសនៅភោជនីយដ្ឋានអេស្ប៉ាញលំដាប់កំពូលនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ភោជនីយដ្ឋាន El Tapas លំដាប់កំពូលរបស់យើង បម្រើជូនអាហារអេស្ប៉ាញឆ្ងាញ់លើសគេក្នុងទីក្រុង។ មេចុងភៅជនជាតិវ៉ាលេនសៀ និងក្រុមចុងភៅរបស់គាត់ រៀបចំអាហារបែបអេស្ប៉ាញយ៉ាងពិសេសបូកបញ្ចូលនូវទឹកដៃចម្អិនអាហារនៅចង្ក្រានបាយរបស់ភោជនីយដ្ឋាន និង Josper grill។

ស្រាក្រហមប្រណីត ស្រាក្រឡុកផ្ទាល់ភ្លាមៗបែបអេស្ប៉ាញ និងស្រា sangria បិទខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅ
សណ្ឋាគារ ក៏ដូចជា DJ ប្រចាំនៅសណ្ឋាគារ គឺប្រាកដជាផ្ដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយពេញមួយរាត្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ បន្ទប់ពាក់កណ្ដាលឯកជនគឺមានបម្រើជូនសម្រាប់មុខងារ និងកម្មវិធីពិសេសៗ។

ម៉ោងបើកដំណើរការ

  • 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍
  • អាហារពេលល្ងាច ៖ 06:00 ល្ងាច – 10:30 យប់ជួបជាមួយចុងភៅ

ជាមួយ នឹង បទ ពិសោធន៍ ជាង ដប់ ឆ្នាំ នៅ សណ្ឋាគារ នាំ មុខ គេ មួយ ចំនួន របស់ ពិភព លោក លោក ចិញ្ចឹម ត្រី ចន ស្នូ នាយក ប្រតិបត្តិ គឺ មិន មែន ជា មនុស្ស ចម្លែក ក្នុង ការ បង្កើត អាហារ ថ្មី និង ឆ្ងាញ់ នោះ ទេ ។

សម្រាប់ ក្រុម គ្រួសារ និង អាហារ ដូច គ្នា សូម កក់ តុ បន្ទាប់ របស់ អ្នក នៅ អែល តាបាស - ដាច់ ដោយ ឡែក ពី Hôtel KVL ។

កក់ឥឡូវនេះ
កក់ឥឡូវនេះ


កក់លើសពីតុទៅទៀត គឺកក់បទពិសោធន៍នៅ Hôtel KVL

កក់តុរបស់អ្នក
ស្វែងយល់បន្ថែម