កក់ឥឡូវនេះ

កេរដំណែលភ្នំពេញ

ឥលូវនេះសៀវភៅ
ស្នាក់នៅពីឥឡូវ - 31st December 2024

ស្នាក់នៅពីឥឡូវ - 31st December 2024

តើអ្វីជារួម?

  • អាហារពេលព្រឹកប្រចាំថ្ងៃនៅ Skylight សម្រាប់មនុស្ស២នាក់
  • បាន ជ្រើស រើស ស្វាគមន៍ ភេសជ្ជៈ ស្រស់ ស្អាត ពេល មក ដល់
  • Complimentary 2 សំបុត្រយន្តហោះដើម្បីទៅទស្សនា Royal Palace ឬសារមន្ទីរជាតិជាមួយការផ្ទេរប្រាក់ tuk-tuk អគ្គិសនី
  • ការ ផ្ទេរ Complimentary ពី សណ្ឋាគារ ទៅ Wat Phnom ដោយ អគ្គិសនី tuk-tuk
  • Complimentary electric tuk-tuk to Vertical Fitness Center and Eleven Degrees Brewpub
  • បញ្ចុះតម្លៃ 15% លើអាហារនិងភេសជ្ជៈក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅ (Up by KVL, Skylight, The Alchemist, El Tapas)
  • ទឹកអប់ក្នុងបន្ទប់Complimentary
  • ប្រអប់សុវត្ថិភាពក្នុងបន្ទប់Complimentary in-room
  • Complimentary High-speed Wi-Fi និង អាច ចូល ទៅ កាន់ កន្លែង ធ្វើ ការ រួម គ្នា
  • សេវាកម្ម បត់ បែន ពេល យប់

ការ ផ្ដល់ ជូន ផ្សេង ទៀត សម្រាប់ អ្នក

Stay & Play Package - រមណីយដ្ឋានកីឡាវាយកូនហ្គោល Vattanac

មើលព័ត៌មានលម្អិត

កក់ បង្អួច ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤ – ៣១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៤

មើលព័ត៌មានលម្អិត

កក់ បង្អួច ពី ពេល នេះ Stay date ចាប់ពី ពេល នេះ រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤

មើលព័ត៌មានលម្អិត